لیست کلیدهای میانبر آلتیوم دیزاینر

کاربرد کلیدهای میانبر آلتیوم دیزاینر - لیست سال 2022

برای سریع‌تر شدن سرعت طراحی برد با آلتیوم دیزاینر از کلیدهای میانبر استفاده می‌کنیم. دستورات یا کلیدهای میانبر آلتیوم دیزاینر زیاد هستند. در زمان یادگیری آلتیوم دیزاینر می‌توانید به تک‌تک دستورات و کلیدهای میانبر مسلط شوید. کلیدهای میانبر دودسته هستند:

  1. استفاده از حروف میانبر به‌صورت سلسله‌مراتب
  2. کلید میانبر از پیش تعیین‌شده

برای مورد اول، در منوهای آلتیوم دیزاینر حروفی که خود آلتیوم دیزاینر زیر آن‌ها خط کشیده است را در نظر می‌گیریم و به‌صورت سلسله‌مراتب پیش می‌رویم و به نتیجه دلخواه خود می‌رسیم. در مورد دوم یک گزینه بخصوصی تعریف‌شده است و ما می‌توانیم برای آن گزینه یکی از کلیدهای کیبورد کامپیوتر را اختصاص دهیم. اکثر مسیرهای میانبر در آلتیوم دیزاینر به‌صورت سلسله‌مراتب منوهای آلتیوم دیزاینر است.

کلیدهای مبتدی واصلی آلتیوم دیزاینر

کلید میانبرتوضیح
کلید 1 روی کیبوردمحیط یک‌بعدی
کلید 2 روی کیبوردمحیط دوبعدی
کلید 3 روی کیبوردمحیط سه‌بعدی
کلید Qتغییر مقیاس mm و mil
Ctrl + Scroll Mouseزوم کردن و دور کردن محیط

کلیدهای روی کیبورد در محیط PCB کاربرد دارند و شمارا از محیط 3D به محیط‌های دیگر هدایت می‌کند. کلید Q مقیاس را در محیط PCB تغییر می‌دهد. کلید Ctrl را نگه‌دارید و اسکرول موس را تکان دهید محیط پی سی بی یا شماتیک زوم و آن زوم می‌شود.

کلیدهای میانبر محیط PCB آلتیوم دیزاینر

کلید میانبرتوضیح
Ctrl + Spaceتغیر زاویه ترک‌ها

در حین ترک کشی این کلید میانبر را بزنید تا زوایای رسم ترک تغییر کند. به‌طورکلی 5 زاویه وجود دارد: (45 درجه شکسته، 45 درجه خمیده، 90 درجه شکسته، 90 درجه خمیده، بدون زاویه)

کلید میانبرتوضیح
کلید Gگرید های پیش
Ctrl + Gتنظیمات کلی گرید

گرید چیست؟ در برنامه‌های کَد مانند آلتیوم دیزاینر حرکات داخل محیط‌ها به‌صورت خانه خانه است این خانه‌ها را Grid می‌گویند. (در انگلیسی به معنی شبکه، دریچه سوراخ‌ سوراخ)

اگر تنها کلید G را بزنید فقط چند عدد گرید های پیش‌فرض خود آلتیوم دیزاینر را برای شما نمایان می‌کند. اما اگر همراه G کلید Ctrl را هم نگه‌دارید برای شما تنظیمات گرید را باز می‌کند و می‌توانید عدد دلخواه یا نقطه‌ای کردن گرید را تغییر دهید و تغییرات دیگری روی گرید اعمال کنید.

کلید میانبرتوضیح
Shift + Sتغیر نمایش لایه‌ها
Ctrl + Fنمایش لایه Bottom برد

تغییر لایه‌ها خیلی سرعت شمارا افزایش می‌دهد. اگر روی لایه Bottom Layer باشید این گزینه را بزنید تمامی لایه‌های دیگر را کم‌رنگ و طوسی‌رنگ می‌کند برای اینکه تمرکز شما روی فقط یک‌لایه باشد. دوباره این کلید را بزنید به حالت قبل برمی‌گردد. این گزینه یکی مهم‌ترین دستورات و کلیدهای میانبر آلتیوم دیزاینر است.

نمایش لایه Bottom به این منظور است در حالت عادی محیط PCB از بالا برد را نمایش می‌دهد برای اینکه محیط دوبعدی یا همان 2D از زیر برد ترک و قطعات را نشان دهد این دکمه را بزنید برای تنظیم لایه مارکاژ خیلی مؤثر است ، دوباره این گزینه را بزنید به حالت قبل برمی‌گردد.

کلید میانبرتوضیح
Z یا Vلیست خدمات بزرگنمایی
V+D(Ctrl + PGDN) / V+Fنمایش کامل سند
V+Aبزرگنمایی بخشی از سند
V+Eبزرگنمایی بخش انتخاب‌شده

لیست خدمات بزرگنمایی برای شما ابزارهای بزرگ‌نمایی یا کوچک نمایی را نشان می‌دهد ، کلید میانبر نمایش کامل سند در زمان‌هایی بیشتر به شما کمک می‌کند که برد شما گم‌شده باشد و هرچقدر کوچک و بزرگ کنید پیدا نمی‌کنید این کلید را می‌زنید بردتان فیکس به‌اندازه مانیتورتان بزرگ می‌شود.

بزرگ‌نمایی بخشی از سند این‌طور است بعد از زدن کلید میانبر موردنظر شما قسمتی از برد را با موس انتخاب می‌کنید دقیقه آن محیط را برای شما بزرگنمایی می‌کند. اما بزرگنمایی بخش انتخاب‌شده این‌طور هست که ترک یا قطعه یا کلاً بخشی از مدارتان رو انتخاب می‌کنید این گزینه را می‌زنید بعد آن بخش را بزرگ می‌کند.

کلید میانبرتوضیح
J+Lپرش بر مختصات
J+Cجستجو قطعات

پرش بر مختصات بیشترین کاربرد را در طراحی کادر دوربرد را دارد ، شما ابزار Line را انتخاب کنید و به کمک این گزینه به نقاط مختلف بروید و کلیک کنید و در آخر یک کادر خوشکل برای شما ساخته است. جستجو قطعات بر اساس دیزایناتور ها هست همان نام قطعات که D5 , R6 , C9 است ، با این گزینه می‌توانید قطعات را داخل سند PCB پیدا کنید.

کلید میانبرتوضیح
S+Yانتخاب مسیرهای آن لایه
+ و – / Shift+Ctrl+Scroll Mouseتغیر لایه‌ها
کلید Lپنل تنظیمات لایه‌ها

انتخاب مسیرهای آن لایه به‌منظور این است ک شما در لایه Bottom یا Top هستید و می‌خواهید کامل تمامی ترک‌ها را انتخاب کنید و قطعات زیاد است این گزینه را می‌زنید تمامی ترک‌ها انتخاب می‌شود. تغیر لایه‌ها به این صورت است که شما در لایه Top هستید اگر + را بزنید لایه یک عدد تغیر می‌کند و به فرض به Bottom تغیر می‌کند یا می‌توانید با اسکرول موس و دو کلید معرفی‌شده این کار را سریع‌تر انجام دهید. پنل تنظیمات لایه‌ها همان View Configuration است که در این بخش لایه‌های آلتیوم دیزاینر همراه با تنظیمات گسترده‌ای وجود دارد و با کلید میانبر سریع‌تر به این پنل دسترسی پیدا می‌کنید.

مهم‌ترین دستورات و کلیدهای میانبر آلتیوم دیزاینر برای محیط PCB این تعداد است ، خیلی بیشتر کلید میانبر داریم و به‌زودی به شما خواهم گفت.

کلیدهای میانبر محیط شماتیک آلتیوم دیزاینر

کلید میانبرتوضیح
ALT+Left-Clickفیلتر کردن قطعات
CTRL+Dragجابه‌جایی قطعات
CTRL+Z / CTRL+Yرفت‌وبرگشت
CTRL + Sذخیره کردن سند
CTRL + Tabجابه‌جایی بین سند

فیلتر کردن قطعات به این منظور هست که شما این کلیدها را نگه‌دارید و روی پورت GND اگر کلیک کنید تمامی پورت‌های مشابه انتخاب می‌شوند برای بیرون آمدن از این حالت Shift + c را بزنید. جابه‌جایی قطعات بدون اینکه اتصالات همراهشان باشد را باید با این گزینه انجام دهید که CTRL را نگه‌دارید و قطعه را تکان دهید. رفت‌وبرگشت هم وقتی مسیری را اشتباه رفتید می‌زنید Ctrl + z و برای اینکه اگر دستتان به این گزینه خورد و برگشت زدید با CTRL + Y می‌توانید به حالت قبلی برگردید.

ممکنه در زمان کار کردن برق شما قطع شود پس زود سود می‌توانید با یک کلید ساده به ذخیره کردن سند بپردازید و این کار شمارا آسان‌تر می‌کند. اگر چندین سند شماتیک یا PCB داشته باشید می‌توانید با گزینه جابه‌جایی بین سند به‌راحتی بدون تکان دادن موس این کار را انجام دهید.

لیست تمامی کلیدهای میانبر معرفی‌شده

کلید میانبرتوضیح
کلید 1 روی کیبوردمحیط یک‌بعدی
کلید 2 روی کیبوردمحیط دوبعدی
کلید 3 روی کیبوردمحیط سه‌بعدی
کلید Qتغیر مقیاس mm و mil
Ctrl + Scroll Mouseزوم کردن و دور کردن محیط
کلید Gگرید های پیش‌فرض
Ctrl + Gتنظیمات کلی گرید
Shift + Sتغیر نمایش لایه‌ها
Ctrl + Fنمایش لایه Bottom برد
Z / Vلیست خدمات بزرگنمایی
V+D(Ctrl + PGDN) / V+Fنمایش کامل سند
V+Aبزرگنمایی بخشی از سند
V+Eبزرگنمایی بخش انتخاب‌شده
J+Lپرش به مختصات
J+Cجستجوی قطعات
S+Yانتخاب مسیرهای آن لایه
+ و – / Shift+Ctrl+Scroll Mouseتغییر لایه‌ها
کلید Lپنل تنظیمات لایه‌ها
ALT+Left-Clickفیلتر کردن
CTRL+Dragجابه‌جایی قطعات
CTRL+Z / CTRL+Yرفت‌وبرگشت
CTRL + Sذخیره کردن سند
CTRL + Tabجابه‌جایی بین سند

امیدوارم این مطلب مفید بوده باشد. برای شما عزیزان به‌زودی لیست بیشتری از کلیدهای میانبر آلتیوم دیزاینر را قرار می‌دهم که بتوانید با سرعت بیشتری طراحی انجام دهید.

4/5 - (4 امتیاز)
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.